Zaproszenie do składania ofert – materiały biurowe

Zaproszenie do składania ofert – materiały biurowe

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto

(art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)

Zamawiający:
Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach
42 – 270 Kłomnice
ul. Strażackiej 18 A

Opis przedmiotu zamówienia:
Kod CPV: 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe

Przedmiotem postępowania jest dostawa materiałów biurowo – papierniczych dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

 

 

Ostatnie aktualnosći

30-06-2023

Rajd!