Zaproszenie do składania ofert- zakup i dostawa roślin

Zaproszenie do składania ofert- zakup i dostawa roślin

Realizator projektu "Nowa szansa na zmianę - Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach", zaprasza do składania ofert.

Link do zaproszenia, gdzie znajują wszystkie potrzebne informacje:

http://cis.klomnice.pl/2021/06/18/zaproszenie-do-skladania-ofert-zakup-i-dostawa-roslin/  

a

Ostatnie aktualnosći

30-06-2023

Rajd!