Menu

Serwis oświatowy

Tablica

Plakat reforma edukacji

Komunikaty oświatowe

Dyżury wakacyjne przedszkoli 2020

Gmina Kłomnice, będąca organem prowadzącym dla naszych placówek oświatowych, uwzględniając potrzeby rodzin, które nie mają możliwości zapewnienia swoim dzieciom  w wieku przedszkolnym opieki w okresie ferii letnich informuje, że w okresie...

Czytaj więcej

Zielona Pracownia – pracownia przyrodniczo-geograficzna „Eko-sfera”

w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach! Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach brała udział w edycji konkursów „Zielona Pracownia_Projekt’2019” oraz „Zielona Pracownia’2019”organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...

Czytaj więcej

Grant w Konkursie Fundacji CEMEX dla organizacji pozarządowych i szkół-Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach.

Projekt ,, Poszukiwacze magicznych drzew” złożony w konkursie ,, Fabryka pomysłów”  został wybrany przez Radę Programową Fundacji CEMEX ,, Budujemy Przyszłość” do realizacji i otrzyma grant finansowy w wysokości 7720,85...

Czytaj więcej

Wiadomości oświatowe

Więcej wiadomości

Jednostki oświatowe

Szkoła Podstawowa im. G. Piramowicza w Kłomnicach

Zespół szkół w Kłomnicach

ul. Szkolna 1,
42-270 Kłomnice

NIP: 949-20-65-061

34 328 10 38

zs_klomnice@o2.pl

www.zsklomnice.pl

dyrektor mgr Agnieszka Rataj

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczycach
Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Garnku
Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Witkowicach
Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Zawadzie
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konarach
Przedszkole w Kłomnicach
Przedszkole w Rzerzęczycach
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice
© 2018 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu