Budowa Kanalizacji Sanitarnej Rzerzęczyce, Adamów

Regionalny program Operacyjny Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020
Budowa kanalizacji sanitarnej Rzerzęczyce, Adamów – etap III

Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dofinansowanie stanowi 60,68% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wykonawcą robót jest firma Hydromex Plus Sp.z o.o, Sp.K. z Częstochowy, z którym została zawarta umowa na realizację prac na łączną kwotę w wysokości 11 656 912,63 zł brutto.