Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłomnice

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłomnice

Rada Gminy Kłomnice zatwierdziła w dniu 24 października 2017 r. projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku.

Dokumenty w załączniku.