Małe Granty

W dniu 01.10.2018 r. do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Kłomnice z Kłomnic. Oferta pt. „Fair play-OK” dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym w Sołectwach Gminy Kłomnice w 2018 roku.

W dniu 02.05.2018r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kłomnicach. Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej p.t. ”Działanie na rzecz emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych”.