Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny”

Zgłoszenia do projektu BIZnet

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” rozpoczyna przygotowania do projektu „BIZnet” - nauka przedsiębiorczości z wykorzystaniem internetowej gry ekonomicznej”.