Wiadomości dotyczące gminy Kłomnice

Previous Next

W dniu 05.07.2022 roku w Olsztynie odbyło się uroczyste podpisanie umów z Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka. Wójt Gminy Piotr Juszczyk wraz ze Skarbnik Gminy Ewą Dąbrowską podpisali z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach panią Marszałek Beatą Białowąs oraz Panią Dyrektor Depratmentu Terenów Wiejskich Danutą Jędrychowską 3 umowy

Gmina Kłomnice pozyskała środki dla następujących sołectw

  • Sołectwo Zawada- 20 000, 00 złotych
  • Sołectwo Witkowice- 30 000,00 złotych
  • Sołectwo Kłomnice- 10 000,00 złotych

W ramach pozyskanych środków w sołectwach Zawada i Witkowice nowy blask odzyskają place zabaw, a w sołectwie Kłomnice doposażona zostanie orkiestra dęta.

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek (Dz.U. poz. 1365), z dniem 2 lipca 2022 r. uruchomiony zostaje mechanizm Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń”.