Wiadomości dotyczące gminy Kłomnice

fot. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zawadzie

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zawadzie została jednym z beneficjentów konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’ 2023”. Placówka otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 12 tys. zł na stworzenie projektu ekopracowni.

 fot. Komenda Miejska PSP w Częstochowie

13 marca w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność częstochowskich strażaków w 2022 roku. Pośród zaproszonych gości wziął w nim udział również wójt Piotr Juszczyk oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłomnicach.