Wiadomości dotyczące gminy Kłomnice

Ogólnopolski Test Dysleksji, https://zday.pl/ogolnopolski-test-dysleksji-2023/

Masz trudności w nauce? Czytanie ze zrozumieniem albo nauka reguł pisowni to dla Ciebie duży kłopot?  A może jako rodzic dostrzegasz takie trudności u swojego dziecka? To mogą być pierwsze symptomy dysleksji.

Laptop dla ucznia 2023

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego do naszych szkół podstawowych zaczęły docierać laptopy, z których będą mogli korzystać tegoroczni czwartoklasiści. Stało się to możliwe dzięki inicjatywie rządowej, która otrzymała nazwę „Laptop dla ucznia”, a jej realizatorem jest Ministerstwo Cyfryzacji.

Program ma na celu wsparcie młodzieży szkolnej w rozwoju ich kompetencji cyfrowych. Sprzęt będzie służył dzieciom nie tylko w nauce, ale również w rozwijaniu talentów i zainteresowań.

Dzięki bardzo sprawnej realizacji projektu przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Państwowy Instytut Badawczy NASK Dyrektorzy naszych szkół podstawowych wraz z pracownikami przygotowali „papierową” część programu i już większość 4toklasistów z Gminy Kłomnice może korzystać z nowego sprzętu.

Bardzo dziękuję wszystkim osobom z obsługi programu Laptop dla ucznia oraz NASK za profesjonalną współpracę ze stroną samorządową. Jednocześnie jestem wdzięczny wszystkim pracownikom szkół za zaangażowanie w realizację bezpośredniej dystrybucji laptopów rodzicom uczniów objętych wsparciem.

Stroną internetową, na której można uzyskać wszelkie informacje dotyczące projektu, jest strona laptopdlaucznia.gov.pl. Została ona uzupełniona w wiele cennych informacji dla uczniów, jak również ich rodziców.

Robert Gonera