Wiadomości dotyczące gminy Kłomnice

Stowarzyszenie “Razem na wyżyny” zapraszamy przedsiębiorców, rolników, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców LGD działających w branżach: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka, usługi oraz handel hurtowy i detaliczny, do udziału w wyjeździe studyjnym na obszar działania LGD Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” – województwo podlaskie.

Konkurs Lokalne Ekopraktyki, więcej szczegółów na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) organizuje konkurs Lokalne Ekopraktyki, do udziału w którym serdecznie zapraszamy lokalne społeczności.

Pułkownik Adam Nieniewski, fot. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Adam_Nieniewski_%28-1934%29.jpg

15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Jest ono ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej (13 – 25 sierpnia 1920 r.) stoczonej w trakcie wojny polsko-bolszewickiej (1919 – 1921). To właśnie 15 sierpnia nastąpił kulminacyjny moment tej bitwy, podczas którego nastąpiło przełamanie frontu bolszewickiego i otworzenie polskiej kontrofensywy na wschód. Zwycięstwo Polska Armia zawdzięcza m.in. takim wielkim dowódcom jak Józef Piłsudski, Tadeusz Rozwadowski czy Józef Haller. Polska pokonując bolszewicką Rosję obroniła swoją świeżo odzyskaną niepodległość, umocniła się na arenie międzynarodowej i utwierdziła swoje granice na wschodzie. Sama zaś Bitwa Warszawska jest nie tylko jednym z najważniejszych strać oręża polskiego, ale także zaliczana jest do najistotniejszych bitew w historii świata.

W tym ważnym dniu pamiętajmy o bohaterach tej wojny przelewających krew za naszą wolność, o poległych i tych, którzy szczęśliwie powrócili do domu. Walczącymi w wojnie z bolszewikami byli również mieszkańcy z trenów obecnej gminy Kłomnice, chociaż front znajdował się daleko stąd. Do najsłynniejszych naszych bohaterów należy zaliczyć pułkownika Adama Nieniewskiego, właściciela majątku w Chorzenicach, który wybudował tamtejszy pałac. Po wybuchu wojny został on m.in. szefem sztabu gen. J. Hallera, czy dowódcą 5 Pułku Konnych Strzelców Wielkopolskich. Po bitwie pod Cycowem, będącej epizodem Bitwy Warszawskiej został dowódcą 4 Brygady Jazdy i brał udział w pościgu za odwrotem wroga.

W Święto Wojska Polskiego oddajemy hołd walczącym we wszystkich wojnach, powstaniach, bitwach i potyczkach jakie miały miejsce w obronie naszego kraju, a także Polakom walczących na wszystkich frontach świata oraz pełniącym służbę w pokojowych misjach zagranicznych. Bądźmy także wdzięczni obecnym żołnierzom stojącym na straży naszego bezpieczeństwa, którzy nieustanie są gotowi poświęcić nawet swoje życie w obronie Ojczyzny.

fot. Pułkownik Adam Nieniewski, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Adam_Nieniewski_%28-1934%29.jpg