Komunikaty

Wójt Gminy Kłomnice informuje, że wywieszony został wykaz do bezprzetargowej dzierżawy na okres do 3 lat oraz użyczenia nieruchomości na dalszy okres. Więcej informacji można uzyskać na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 (II piętro) oraz w

https://www.bip.klomnice.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=779&x=2&y=2013&n_id=8201

https://www.bip.klomnice.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=779&x=2&y=2013&n_id=8202