Komunikaty

Wójt Gminy Kłomnice informuje, że od roku 2024 ulega zmianie sposób podpisu decyzji wymiarowych podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego. Na decyzjach wymiarowych widniał będzie nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania (bez własnoręcznego podpisu).

Zgodnie z art. 210 § 1a Ordynacji podatkowej decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzona z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

Wójt Gminy Kłomnice
Piotr Juszczyk