Komunikaty

W związku ze stanem zdrowia pana sołtysa Andrzeja Wilka prosimy o dokonywanie wpłat za odpady oraz podatek bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy lub przelewem na konto.

Wójt Gminy Kłomnice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia w msc. Zawada, Nieznanice oraz Karczewice, wykaz dot. dzierżawy na kolejny okres do 3 lat w msc. Garnek oraz bezprzetargowej dzierżawy na okres do 3 lat w msc. Rzerzęczyce, Garnek, Rzeki Małe, Chmielarze.

więcej informacji można uzyskać w BIP:

https://www.bip.klomnice.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=805&x=2&y=2012&n_id=8510

https://www.bip.klomnice.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=805&x=2&y=2012&n_id=8511

https://www.bip.klomnice.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=805&x=2&y=2012&n_id=8512

https://www.bip.klomnice.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=805&x=2&y=2012&n_id=8509