ul. Strażacka 20, pok. nr 202
42-270 Kłomnice

NIP: 949-21-11-275

 34 366 84 09, 34 328 11 22 wew. 120 i 130

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 główny księgowy mgr Marcin Gabryjelski

 kierownik inż. Robert Gonera

Godziny pracy:

 • poniedziałek: 7:30 - 15:30
 • wtorek: 7:30 - 15:30 + dyżur do godziny 17:00
 • środa: 7:30 - 15:30
 • czwartek: 7:30 - 15:30
 • piątek: 7:30 - 15:30

ZEAS jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice nr 169/XXIV/09 z dnia 12.02.2009r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice.
Przedmiotem działania ZEAS-u jest obsługa i nadzór w zakresie spraw organizacyjnych, administracyjnych i finansowych realizowanych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice.

Zakres działania ZEAS-u obejmuje między innymi:

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej wszystkich placówek oświatowych,
 • organizowanie wypłaty wynagrodzeń i innych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie sporządzania prac statystycznych oraz wymaganych sprawozdań dotyczących realizowanych zadań rzeczowych i wynagrodzeń,
 • prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków ujętych w planie finansowym Zespołu oraz placówek oświatowych i przygotowywanie na podstawie wniosków dyrektorów szkół propozycji zmian w planach finansowych,
 • współpraca z Urzędem Gminy w zakresie realizacji inwestycji oświatowych,
 • współpraca w organizowaniu dowożenia uczniów do szkół,
 • przygotowywanie projektów, regulaminów, zarządzeń, uchwał Rady Gminy w zakresie spraw oświatowych, a także projektów innych dokumentów o charakterze organizacyjnym.
 

 

 

Zespół Szkół w Kłomnicach

adres: 42-270 Kłomnice, ul. Szkolna 1,

tel./fax: 34 328 10 38

NIP: 949-20-65-061

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.zsklomnice.pl

Dyrektor: mgr Barbara Kanoniak

 


 


Zespół Szkół w Rzerzęczycach

adres: Rzerzęczyce, ul. Skrzydlowska 91, 42-270 Kłomnice

tel./fax: 34 328 12 42

NIP: 949-20-65-078

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.zsrzerzeczyce.blogspot.com

Dyrektor: mgr Ryszard Krok

 


 


Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Garnku

adres: Garnek, ul. Szkolna 18, 42-270 Kłomnice

tel./fax: 34 328 16 49

NIP: 949-20-66-037

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.szkola-garnek.pl

Dyrektor: mgr Anida Chybalska

 


Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach

adres: Witkowice, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice

tel./fax: 34 328 92 01

NIP: 949-20-66-020

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.zswitkowice.pl

Dyrektor: mgr Dorota Kowalik

 


 
 
Zespół Szkół w Zawadzie

adres: Zawada, ul. Częstochowska 8, 42-270 Kłomnice

tel./fax: 34 328 14 88

NIP: 949-20-65-090

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.z.s.zawada.szkolnastrona.pl

Dyrektor: mgr Marian Szyszka

 


 


 


Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie

adres: Skrzydlów, ul. Główna 6a, 42-270 Kłomnice

tel./fax: 34 328 16 70

NIP: 949-20-66-043

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.zsskrzydlow.za.pl

p.o. Dyrektora: mgr Olga Gonera

 


 


Zespół Szkół w Konarach

adres: Konary, ul. Szkolna 3, 42-270 Kłomnice

tel./fax: 34 328 15 84

NIP: 949-20-65-084

 

 

 

 


 

Ostatnie aktualnosći