Zarząd Oddziału Rejonowgo organizuje wycieczkę jednodniow do Bielska-Białej w dniu 26.07.2023 (środa). Zgłoszenia wraz z wpłatą w wysokości 150 zł/os. przyjmujemy w biurze OR do snia 03.07.2023 r. 

 

Cena zawiera:

  • koszt przejazdu
  • ubezpieczenie
  • koszt przewodnika
  • obiad
  • usługi biura turystycznego 

WYjazd nastąpi o godz. 6:00, sprzed OSP w Kłomnicach.

104 rocznica odzyskania niepodległości- uroczystości w Gminie Kłomnice

Uroczystości 104 rocznicy odzyskania niepodległości w Gminie Kłomnice rozpoczęły się Mszą Świętą za ojczyznę o godzinie 10.15 w kościele św.Marcina w Kłomnicach, która została odprawiona przez księdza proboszcza kanonika Mirosława Turonia. Na mszy zgromadzili się Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Lidia Burzyńska, władze Gminy Kłomnice na czele z wójtem Piotrem Juszczykiem, Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice Bartłomiej Żurek wraz z Radnymi, przedstawiciele partii politycznych i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Kłomnice oraz uczniowie ze szkoły w Kłomnicach.

Po Mszy Świętej odbyło się przejście pod tablicę upamiętniającą osoby z terenu Gminy Kłomnice związane z walkami o niepodległość przy kaplicy modlitw intencjonalnych, gdzie delegacje złożyły kwiaty i znicze. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli w pochodzie pod Krzyż naprzeciwko plebanii, gdzie również nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

 

Ostatnie aktualnosći

02-08-2023

Ogłoszenie