OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

 1. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu indywidualnego lub publicznego z drogi będącej własnością Gminy Kłomnice (drogi publicznej lub drogi wewnętrznej).
 2. Uzgodnienie przebudowy lub zmiany statusu zjazdu istniejącego (np. ze zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny)

 

KOGO DOTYCZY:

Dotyczy każdego, kto chce uzyskać wstępną zgodę od właściciela drogi (Gminy Kłomnice) na wykonanie lub przebudowę zjazdu łącznie z warunkami jakim odpowiadać powinien zjazd

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. 1.wypełniony wniosek o lokalizację zjazdu (wniosek można zredagować dowolnie pod warunkiem, że będzie zawierać wszystkie elementy wyszczególnione na druku)
 2. 2.mapa sytuacyjno-wysokościowa lub ewidencyjna lub do celów projektowych (może być ksero)

 

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. część III, pkt 44, poz. 9 (Dz. U. nr 225, poz. 1635)....

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice (przesyłka pocztowa lub osobiście - pokój nr  205)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. dotyczy dróg publicznych - od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.
 2. dotyczy dróg wewnętrznych – nie przysługuje odwołanie

 

PODSTAWA PRAWNA:

art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.)

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o lokalizację zjazdu.doc)Wniosek [wniosek o lokalizację zjazdu] 59 kB
Pobierz plik (wniosek o lokalizację zjazdu.pdf)Wniosek [wniosek o lokalizację zjazdu] 87 kB
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o lokalizację zjazdu.doc)Wniosek[wniosek o lokalizację zjazdu]59 kB
Pobierz plik (wniosek o lokalizację zjazdu.pdf)Wniosek[wniosek o lokalizację zjazdu]87 kB

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi będącej własnością Gminy Kłomnice (drogi publicznej lub drogi wewnętrznej) celem umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

KOGO DOTYCZY:

Dotyczy inwestora, który zamierza umieścić w pasie drogowym urządzenie, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wniosek można zredagować dowolnie pod warunkiem, że będzie zawierać wszystkie elementy wyszczególnione na druku)
 2. mapa z zaznaczonymi elementami infrastruktury technicznej (z projektu budowlanego)
 3. Zezwolenie na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (decyzja w przypadku drogi publicznej)

 

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: załącznik, część III, pkt 44, ust. 8

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice (przesyłka pocztowa lub osobiście - pokój nr  205)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. dotyczy dróg publicznych - od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.
 2. dotyczy dróg wewnętrznych – nie przysługuje odwołanie

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. art. 40, ust. 1- 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.),
 2. uchwały Nr 152/XVII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_zajecie pasa drogowego celem umieszczenia urządzenia.doc)Wniosek [wniosek o wydanie zezwolenia] 69 kB
Pobierz plik (wniosek_zajecie pasa drogowego celem umieszczenia urządzenia.pdf)Wniosek [wniosek o wydanie zezwolenia] 73 kB
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_zajecie pasa drogowego celem umieszczenia urządzenia.doc)Wniosek[wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej]69 kB
Pobierz plik (wniosek_zajecie pasa drogowego celem umieszczenia urządzenia.pdf)Wniosek[wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej]73 kB

 OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi będącej własnością Gminy Kłomnice (drogi publicznej lub drogi wewnętrznej) celem prowadzenia robót w pasie drogowym niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

KOGO DOTYCZY:

Dotyczy każdego, kto chce uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót (wniosek można zredagować dowolnie pod warunkiem, że będzie zawierać wszystkie elementy wyszczególnione na druku)
 2. mapa z zaznaczonymi elementami dotyczącymi wykonywanych robót (z projektu budowlanego)
 3. harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym (do uzgodnienia)
 4. projekt organizacji ruchu (do uzgodnienia)
 5. Zezwolenie na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (decyzja w przypadku drogi publicznej)

 

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: załącznik, część III, pkt 44, ust. 8

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urzędu Gminy Kłomnice (przesyłka pocztowa lub osobiście - pokój nr  205)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. dotyczy dróg publicznych - od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.
 2. dotyczy dróg wewnętrznych – nie przysługuje odwołanie

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. art. 40, ust. 1- 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.),
 2. uchwały Nr 152/XVII/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.08.2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_zajęcie pasa drog celem prowadzenia robót.doc)Wniosek [wniosek o zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót] 78 kB
Pobierz plik (wniosek_zajęcie pasa drog celem prowadzenia robót.pdf)Wniosek [wniosek o zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót] 83 kB
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_zajęcie pasa drog celem prowadzenia robót.doc)Wniosek[wniosek o zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót]78 kB
Pobierz plik (wniosek_zajęcie pasa drog celem prowadzenia robót.pdf)Wniosek[wniosek o zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót]83 kB

Ostatnie aktualnosći

30-06-2023

Rajd!