Wójt Gminy Kłomnice informuje, że dnia 29.12.2016r. Gmina Kłomnice nabyła w drodze darowizny (nieodpłatnie) od Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie nieruchomość gruntową o nr ewidencyjnym 521, o pow. 2,34 ha, obręb Nieznanice, zabudowaną boiskiem sportowym wybudowanym w ramach programu ,,Moje Boisko Orlik 2012” w którego skład wchodzi: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej oraz budynek sanitarno-szatniowy.  Wartość  nabytej nieruchomości opiewa na kwotę  109 424,26 zł.

 

Urząd Gminy Kłomnice uprzejmie informuje, że od dnia 20.01.2017r. dyżur pracownika Nadleśnictwa sprawującego bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność prywatną, położonych na terenie Gminy Kłomnice, w celu przyjmowania interesantów w sprawach dotyczących lasów nadzorowanych, będzie odbywał się w każdy piątek, w godzinach od 800-1000, w pok. 4 (parter), mieszczącej się w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach, ul. Strażacka 20.

Betlejemskie Światełko Pokoju

Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do Kłomnic. Instruktorzy, harcerze i zuchy z naszej gminy wspólnie z członkami Komendy Hufca ZHP w Częstochowie 14 grudnia przekazali wójtowi Gminy Kłomnice Piotrowi Juszczykowi ten wyjątkowy symbol nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.

Ostatnie aktualnosći