Zaproszenie do składania ofert – ubezpieczenie NNW i OC

Zaproszenie do składania ofert – ubezpieczenie NNW i OC

Realizator projektu "Nowa szansa na zmianę - Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach", zaprasza do składania ofert.

Link do zaproszenia, gdzie znajują wszystkie potrzebne informacje: 

http://cis.klomnice.pl/2021/06/14/zaproszenie-do-skladania-ofert-ubezpieczenie-nnw-i-oc/

a

Ostatnie aktualnosći

30-06-2023

Rajd!