Ostrzeżenia

Dowody osobiste - skrócenie czasu przyjmowania wniosków w dniu 28.12.23

W związku z wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych w czwartek 28 grudnia 2023r. składanie wniosków o dowód osobisty dla:

- dziecka lub podopiecznego będzie możliwe do godziny 8:30;

-osoby dorosłej będzie możliwe do godziny 11:30;

Odbiór dowodów dowodów osobistych nie będzie miał ograniczeń czasowych.