Wiadomości

Strefy seniora

Ogłoszenie w sprawie wyjazdu do Grecji - Leptokarii

Podajemy do wiadomości uczestnikom wyjeżdżającym na turnus wypoczynkowy do Grecji – Leptokaria w dniach od 05 do 16.09.2023r, że spotkanie z przedstawicielami Biura Turystycznego „VITA SUN” odbędzie się w dniu 21.08.2023 o godzinie 10:00sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Na spotkaniu przedstawione zostaną szczegółowe informacje odnośnie wyjazdu i pobytu, będzie również możliwość zadawania pytań w sprawach związanych z organizacją turnusu.

Organizatorzy

Słowa kluczowe: