Senior+ 2022

SENIOR+ w Garnku

Gmina Kłomnice otrzymała dofinansowanie w kwocie 200.000,00 zł w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2021-2025 - Edycja 2022,  dla zadania pn. ”Klub Seniora SENIOR+ w miejscowości Garnek” w module 1.