Ostrzeżenia

Wójt i Radni Gminy Kłomnice wyrażają swoje głębokie oburzenie i dezaprobatę wobec nieprawdziwych treści opublikowanych na profilu na Facebook Wolontariusze Schroniska dla zwierząt w Jamrozowiźnie w zakresie rzekomej likwidacji tego schroniska bez wskazania jakiegokolwiek źródła tych informacji.

Wobec powyższego wnosi się o natychmiastowe usunięcie ww. posta oraz zaprzestanie rozpowszechniania informacji zniesławiających Wójta i Radnych Gminy Kłomnice oraz naruszających ich dobra osobiste.

Jednocześnie wskazać należy, iż w przypadku dalszego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, Gmina będzie zmuszona podjąć stosowne środki przewidziane prawem.