Ostrzeżenia

Można już składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

O dodatek mogą ubiegać się właściciele lub zarządcy nieruchomości którzy złożyli do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Formularze wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub wydrukować załącznik z tego artykułu.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdrowej przy ul. Łąkowej 1 w terminie do 30 listopada 2022r.

Wnioski załączone do artykułu są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. poz. 1974).