Menu

Komunikaty

Podaje się do publicznej wiadomości, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LFOiS z siedzibą w Kłomnicach w dniu 24 lutego 2017 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu się stowarzyszenia, którego likwidatorami są członkowie Zarządu Głównego.

Śląska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza na szkolenie dla rolników, które odbędzie się w dniu 03.03.2017 roku (piątek) o godzinie 10:00, w Sali Szkoleniowej w budynku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Częstochowie, ul. J. Korczaka 5.

Ruszyły otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice.

© 2018 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu