Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego oraz do bezprzetargowej dzierżawy na okres do 3 lat

Wójt Gminy Kłomnice informuje, że wywieszony został wykaz dot. sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Śliwaków.

Więcej informacji można uzyskać na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 ( II piętro) oraz w:

https://www.bip.klomnice.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=744&x=2&y=2014&n_id=7827

dodatkowo został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Więcej informacji można uzyskać na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 (II piętro) oraz w:

https://www.bip.klomnice.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=744&x=2&y=2014&n_id=7834