Odbiór odpadów komunalnych

W 2013 roku  została wprowadzona tzw. reforma śmieciowa. Gmina,  rozumiejąc potrzeby swoich mieszkańców, przez 6 lat utrzymywała stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych  na stałym poziomie. Niestety, przepisy prawa nie pozwalają na dotowanie przez gminę gospodarki odpadami. Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia nowej wysokości opłaty oraz metody jej ustalania.

Urząd Gminy Kłomnice informuje mieszkańców gminy, iż od 9 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. usługę odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłomnice wykonywać będzie P. H.U. PAVER Karol Sienkiewicz, ul. Sienkiewicza 58 a, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 39-41-037.