Menu

Odbiór odpadów komunalnych

Urząd Gminy Kłomnice informuje mieszkańców gminy, iż od 9 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. usługę odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłomnice wykonywać będzie P. H.U. PAVER Karol Sienkiewicz, ul. Sienkiewicza 58 a, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 39-41-037.

© 2018 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu