Odbiór odpadów komunalnych

W 2013 roku  została wprowadzona tzw. reforma śmieciowa. Gmina,  rozumiejąc potrzeby swoich mieszkańców, przez 6 lat utrzymywała stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych  na stałym poziomie. Niestety, przepisy prawa nie pozwalają na dotowanie przez gminę gospodarki odpadami. Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia nowej wysokości opłaty oraz metody jej ustalania.