Odbiór odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od lipca do października

Urząd Gminy Kłomnice informuje Mieszkańców gminy,

od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. usługę odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłomnice, wykonywać będzie firma FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze.

Oddawanie źle posegregowanych odpadów komunalnych skutkować może ich nieodebraniem w terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłomnice oraz naliczeniem opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prosimy o wystawienie w tych dniach pojemników i worków przed posesję do godziny 7:00.

Harmonogramy zostaną Państwu dostarczone w najbliższych dniach.

Miejscowości:  NIWKI, RZERZĘCZYCE: ul. Bugaj, Kolejowa, Leśna, Skrzydlowska, Spacerowa, Stawowa, Szkolna, MICHAŁÓW KŁOMNICKI, PRZYBYŁÓW

 

 

LIPIEC

2020

SIERPIEŃ

2020

WRZESIEŃ

2020

PAŹDZIERNIK

2020

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pojemnik)

8, 28

12, 26

9, 25

13, 27

Popiół z palenisk (pojemnik)

-

-

23

27

Szkło (pojemnik)

Zielony (szkło)

14

-

14

-

Worek

Żółty (tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe)

28

26

25

27

Worek

Niebieski (papier)

 

28

26

25

27

Worek

Brązowy (bioodpady)

10, 30

14, 28

11, 29

16, 28

 

 

Miejscowości:  RZERZĘCZYCE: ul. Bagnista, Brzozowa, Cicha, Mstowska, Ogrodowa, Polna, Pogodna, Słoneczna, Witkowska, Wolności, Zachodnia, ADAMÓW

 

 

LIPIEC

2020

SIERPIEŃ

2020

WRZESIEŃ

2020

PAŹDZIERNIK

2020

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pojemnik)

7, 27

11,25

8, 24

12, 26

Popiół z palenisk (pojemnik)

-

-

22

23

Szkło (pojemnik)

Zielony (szkło)

14

-

14

-

Worek

Żółty (tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe)

27

25

24

26

Worek

Niebieski (papier)

 

27

25

24

26

Worek

Brązowy (bioodpady)

9, 29

13, 25

9, 23

12, 26

 

  

Miejscowości:  SKRZYDLÓW, HUBY

 

LIPIEC

2020

SIERPIEŃ

2020

WRZESIEŃ

2020

PAŹDZIERNIK

2020

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pojemnik)

9, 29

13, 27

10, 28

14, 28

Popiół z palenisk (pojemnik)

-

-

24

27

Szkło (pojemnik)

Zielony (szkło)

15

-

15

-

Worek

Żółty (tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe)

29

27

28

28

Worek

Niebieski (papier)

 

29

27

28

28

Worek

Brązowy (bioodpady)

10, 30

14, 28

11, 29

16, 28

ZABUDOWA WIELORODZINNA „Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne + Bioodpady:
Skrzydlów, ul. Lipowa

8, 15, 22, 29

5, 11, 19, 26

2, 9, 15, 25,

6, 13, 21, 28

 

 

 

Miejscowości:  MICHAŁÓW RUDNICKI, WITKOWICE, BARTKOWICE

 

 

LIPIEC

2020

SIERPIEŃ

2020

WRZESIEŃ

2020

PAŹDZIERNIK

2020

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pojemnik)

6, 24

10, 24

7, 23

9, 23

Popiół z palenisk (pojemnik)

-

-

21

21

Szkło (pojemnik)

Zielony (szkło)

14

-

14

-

Worek

Żółty (tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomatriałowe)

24

24

23

23

Worek

Niebieski (papier)

 

24

24

23

23

Worek

Brązowy (bioodpady)

9, 29

13, 25

9, 23

12, 26

ZABUDOWA WIELORODZINNA „Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne + Bioodpady: Witkowice,  ul. Częstochowska

8, 15, 22, 29

5, 11, 19, 26

2, 9, 15, 25

6, 13, 21, 28

 

 

Miejscowości:  KŁOMNICE: ul. Bartkowicka, Brzozowa, Częstochowska, Dworcowa, Dworska, Kolejowa, Leśna, Łąkowa, Parkowa, Południowa, Projektowana, Strażacka, Wesoła, Wrzosowa, Zachodnia

 

 

LIPIEC

2020

SIERPIEŃ

2020

WRZESIEŃ

2020

PAŹDZIERNIK

2020

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pojemnik)

13, 31

17, 31

14, 30

16, 30

Popiół z palenisk (pojemnik)

-

-

29

29

Szkło (pojemnik)

Zielony (szkło)

15

-

15

-

Worek

Żółty (tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe)

31

31

30

30

Worek

Niebieski (papier)

 

31

31

30

30

Worek

Brązowy (bioodpady)

13, 31

17, 31

14, 30

16, 30

ZABUDOWA WIELORODZINNA „Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne + Bioodpady: Kłomnice, ul. Częstochowska, ul. Dworcowa

8, 15, 22, 29

5, 11, 19, 26

2, 9, 15, 25,

6, 13, 21, 28

 
             

 

 Miejscowości:  CHMIELARZE

 

 

LIPIEC

2020

SIERPIEŃ

2020

WRZESIEŃ

2020

PAŹDZIERNIK

2020

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pojemnik)

10, 30

14, 28

11, 29

15, 29

Popiół z palenisk (pojemnik)

-

-

25

28

Szkło (pojemnik)

Zielony (szkło)

15

-

15

-

Worek

Żółty (tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe)

30

28

29

29

Worek

Niebieski (papier)

 

30

28

29

29

Worek

Brązowy (bioodpady)

13, 31

17, 31

14, 30

16, 30

 

Miejscowości:  RZEKI MAŁE, RZEKI WIELKIE,

 

 

LIPIEC

2020

SIERPIEŃ

2020

WRZESIEŃ

2020

PAŹDZIERNIK

2020

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pojemnik)

10, 30

14, 28

11, 29

15, 29

Popiół z palenisk (pojemnik)

-

-

25

28

Szkło (pojemnik)

Zielony (szkło)

15

-

15

-

Worek

Żółty (tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe)

30

28

29

29

Worek

Niebieski (papier)

 

30

28

29

29

Worek

Brązowy (bioodpady)

13, 31

17, 31

14, 30

16, 30

 

Miejscowości:  CHORZENICE, NIEZNANICE

 

 

LIPIEC

2020

SIERPIEŃ

2020

WRZESIEŃ

2020

PAŹDZIERNIK

2020

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pojemnik)

15, 24

10, 24

11, 25

9, 26

 

Popiół z palenisk (pojemnik)

-

-

29

29

 

Szkło (pojemnik)

Zielony (szkło)

24

-

25

-

 

Worek

Żółty (tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe)

24

24

25

26

 

Worek

Niebieski (papier)

24

24

25

26

 

Worek

Brązowy (bioodpady)

15, 24

10, 24

11, 25

9, 26

 

ZABUDOWA WIELORODZINNA „Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne + Bioodpady“: Nieznanice, ul. Osiedle Pałacowe, Nieznanice,  ul. Klonowa

8, 15, 22, 29

5, 11, 19, 26

2, 9, 15, 25

6, 13, 21, 28

                 

 

Miejscowości:  GARNEK, KUŹNICA

 

 

LIPIEC

2020

SIERPIEŃ

2020

WRZESIEŃ

2020

PAŹDZIERNIK

2020

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pojemnik)

15, 29

11, 26

14, 28

12, 28

Popiół z palenisk (pojemnik)

-

-

30

30

Szkło (pojemnik)

Zielony (szkło)

29

-

2

-

Worek

Żółty (tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe)

29

26

28

28

Worek

Niebieski (papier)

 

29

26

28

28

Worek

Brązowy (bioodpady)

15, 29

11, 26

14, 28

12, 28

 

ZABUDOWA WIELORODZINNA „Niesegregowane

(zmieszane) odpady komunalne + Bioodpady“:

Garnek, ul. Rolnicza i Główna

8, 15, 22, 29

5, 11, 19, 26

2, 9, 15, 25

6, 13, 21, 28

 

Miejscowości:  PACIERZÓW, KARCZEWICE

 

 

LIPIEC 

2020

SIERPIEŃ

2020

WRZESIEŃ

2020

PAŹDZIERNIK

2020

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pojemnik)

16, 29

11, 26

14, 28

12, 28

Popiół z palenisk (pojemnik)

-

-

30

30

Szkło (pojemnik)

Zielony (szkło)

29

-

28

-

Worek

Żółty (tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe)

29

26

28

28

Worek

Niebieski (papier)

 

29

26

28

28

Worek

Brązowy (bioodpady)

16, 29

11, 26

14, 28

12, 28

 

Miejscowości:  KONARY, LIPICZE, JAMROZOWIZNA

 

 

LIPIEC

2020

SIERPIEŃ

2020

WRZESIEŃ 

2020

PAŹDZIERNIK 

2020

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pojemnik)

16, 30

12, 27

15, 29

13, 29

Popiół z palenisk (pojemnik)

-

-

28

28

Szkło (pojemnik)

Zielony (szkło)

30

-

 29

-

Worek

Żółty (tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe)

30

27

29

29

Worek

Niebieski (papier)

 

30

27

29

29

Worek

Brązowy (bioodpady)

16, 30

12, 27

15, 29

13, 29

Miejscowości:  ZAWADA, ŚLIWAKÓW, ZBEREZKA

 

 

LIPIEC

2020

SIERPIEŃ

2020

WRZESIEŃ

2020

PAŹDZIERNIK

2020

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pojemnik)

17, 30

12, 27

15, 29

13, 29

Popiół z palenisk (pojemnik)

-

-

28

28

Szkło (pojemnik)

Zielony (szkło)

30

-

29

-

Worek

Żółty (tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe)

30

27

29

29

Worek

Niebieski (papier)

30

27

29

29

Worek

Brązowy (bioodpady)

17, 30

12, 27

15, 29

13, 29

 

ZABUDOWA WIELORODZINNA „Niesegregowane (zmieszane)                    

odpady komunalne + Bioodpady“ : Zawada, ul. Szkolna

8, 15, 22, 29

5, 11, 19, 26

2, 9, 15, 25

6, 13, 21, 28

 

Miejscowości:  ZDROWA, JANASZÓW, KŁOMNICE ul. Księża, Janaszowska, Krótka, Zielona, Sądowa, Targowa

 

 

LIPIEC 

2020

SIERPIEŃ

2020

WRZESIEŃ

2020

PAŹDZIERNIK

2020

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pojemnik)

17, 31

13, 28

16, 30

14, 30

Popiół z palenisk (pojemnik)

-

-

29

29

Szkło (pojemnik)

Zielony (szkło)

31

-

30

-

Worek

Żółty (tworzywa sztuczne, metale,

odpady opakowaniowe wielomateriałowe)

31

28

30

30

Worek

Niebieski (papier)

31

28

30

30

Worek

Brązowy (bioodpady)

17, 31

13, 28

16, 30

14, 30

 

ZABUDOWA WIELORODZINNA „Niesegregowane

(zmieszane) odpady komunalne + Bioodpady“ :Zdrowa,         

ul. Parkowa

8, 15, 22, 29

5, 11, 19, 26

2, 9, 15, 25

6, 13, 21, 28

 

Miejscowości:  KłOMNICE ul. Gwiezdna, Księżycowa, Nieznanicka, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska, Pocztowa, Pustowie Kłomnickie

 

 

LIPIEC 
2020

SIERPIEŃ 2020

WRZESIEŃ 2020

PAŹDZIERNIK 2020

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pojemnik)

17, 31

13, 28

16, 30

14, 30

Popiół z palenisk (pojemnik)

-

-

25

26

Szkło (pojemnik)

Zielony (szkło)

31

-

30

-

Worek

Żółty (tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe)

31

28

30

30

Worek

Niebieski (papier)

31

28

30

30

Worek

Brązowy (bioodpady)

17, 31

13, 28

16, 30

14, 30