Odbiór odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów - czerwiec 2019

Przedstawiamy informację o terminach odbioru odpadów w miesiącu: czerwiec 2019.

 Obręb

 Odpady zmieszane

 Papier
(worek niebieski)

 Metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
(worek żółty)

Odpady biodegradowalne
(worek brązowy)

Dodatkowy termin odbioru odpadów biodegradowalnych
(worek brązowy)

Popiół

Chorzenice, Nieznanice, 19.06.2019 05.06.2019 21.06.2019
Garnek,  Kuźnica,
21.06.2019
05.06.2019 19.06.2019
Michałów Rudnicki, Witkowice, 24.06.2019 13.06.2019 05.06.2019
Karczewice, Pacierzów,
24.06.2019
06.06.2019 19.06.2019
Adamów  (oprócz ul. Rycerska nr 19, 21, 23), 25.06.2019 13.06.2019 05.06.2019
Huby, 25.06.2019 13.06.2019 05.06.2019
Bartkowice, Michałów Kłomnicki, Kłomnice: ul. Dworska, Bartkowicka, 25.06.2019 13.06.2019 05.06.2019
Konary, Lipicze, Jamrozowizna, 25.06.2019 06.06.2019 21.06.2019
Adamów ul. Rycerska nr 19, 21, 23, Rzerzęczyce: ul. Bagnista, Brzozowa, Cicha, Mstowska, Ogrodowa, Polna, Słoneczna, Witkowska, Wolności, Zachodnia, 26.06.2019 13.06.2019 06.06.2019
Niwki, Przybyłów, 26.06.2019 13.06.2019 06.06.2019
Śliwaków,  Zawada,  Zberezka,
26.06.2019
06.06.2019 24.06.2019
Rzerzęczyce: ul. Bugaj, Kolejowa, Leśna, Skrzydlowska, Spacerowa, Stawowa, Szkolna,
27.06.2019
13.06.2019 07.06.2019
Zdrowa, Janaszów, Kłomnice: ul. Księża, Janaszowska, Krótka, Zielona, Sądowa, Targowa, 27.06.2019 07.06.2019 24.06.2019
Skrzydlów, 27.06.2019 13.06.2019 10.06.2019
Chmielarze, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie,
27.06.2019
13.06.2019 11.06.2019
Kłomnice: ul. Gwiezdna, Księżycowa, Nieznanicka, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska, Pocztowa, Pustkowie Kłomnickie, 28.06.2019 07.06.2019 25.06.2019
Kłomnice: ul. Częstochowska, Dworcowa, Kolejowa, Parkowa, Projektowana, Brzozowa, Strażacka, Wesoła,  Zachodnia, Leśna, Łąkowa, Południowa, Wrzosowa, 28.06.2019 13.06.2019 12.06.2019