Tablica

Plakat reforma edukacji

Komunikaty oświatowe

Posiłek w szkole... 2024

W ramach nowej edycji programu „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” w 2024 roku Gmina Kłomnice uzyskała wsparcie finansowe na doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej działającej...

Czytaj więcej

Wsparcie czytelnictwa wśród najmłodszych

Gmina Kłomnice informuje, że w wyniku naboru w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – edycja 2024 Przedszkole w Rzerzęczycach uzyskało wsparcie finansowe w kwocie 3 tysięcy złotych.  Środki te...

Czytaj więcej

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych…

W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych...

Czytaj więcej

Wiadomości oświatowe

Więcej wiadomości

Jednostki oświatowe

Szkoła Podstawowa im. G. Piramowicza w Kłomnicach

Zespół szkół w Kłomnicach

ul. Szkolna 1,
42-270 Kłomnice

NIP: 949-20-65-061

34 328 10 38

zs_klomnice@o2.pl

www.klomnice.szkolnastrona.pl

dyrektor mgr Agnieszka Rataj

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczycach
Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Garnku
Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Witkowicach
Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Zawadzie
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konarach
Przedszkole w Kłomnicach
Przedszkole w Rzerzęczycach
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice