Wiadomości dotyczące gminy Kłomnice

Program rewitalizacji z unijnym dofinansowaniem

Gmina Kłomnice otrzyma 35 100 zł unijnego dofinansowania na przygotowanie Lokalnego Programy Rewitalizacji Gminy Kłomnice. Złożony przez Urząd Gminy wniosek okazał się jednym z najlepszych w ramach rozstrzygniętego konkursu na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kłomnicach

Projekt Gminy Kłomnice dotyczący powstania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Kłomnicach otrzyma 249 tys. zł dofinansowania w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt przygotowany przez Urząd Gminy Kłomnice okazał się jednym z najlepszych w ogólnopolskim konkursie organizowany przez Związek Powiatów Polskich i jest jedynym nagrodzonym projektem z terenu województwa śląskiego.