Wiadomości dotyczące gminy Kłomnice

Pomoc dla Gminy Kęsowo

Lidia Burzyńska - Poseł na Sejm RP oraz Piotr Juszczyk – Wójt Gminy Kłomnice zwracają się ze wspólnym apelem o włączenie się w pomoc dla mieszkańców Gminy Kęsowo położonej w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego, dotkniętej katastrofalnymi skutkami nawałnicy burzowej, jaka nawiedziła tą gminę w dniu 11 sierpnia br.

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

Informacja o wynikach oceny wstępnej naboru 2/2017/G

W dniu 4 sierpnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD „Razem na wyżyny”, na którym dokonano oceny wstępnej wniosków złożonych w ramach naboru 2/2017/G pt. „Inicjatywy kulturalne, edukacyjne i sportowe integrujące mieszkańców obszaru LGD „Razem na wyżyny”.