Pilne

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – nowy obowiązek składania deklaracji

Urząd Gminy Kłomnice informuje,

że od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Kłomnice (wniosek dostępny pod adresem:  https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).

W przypadku budynków już istniejących właściciel ma 12 miesięcy na przekazanie deklaracji. W przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Program realizowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Więcej niezbędnych informacji można uzyskać na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq