Odbiór odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów - grudzień 2018 r.

Przedstawiamy informację o terminach odbioru odpadów w miesiącu: grudzień 2018 r.

 Obręb

 Odpady zmieszane

Papier
(worek niebieski) 

 Metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
(worek żółty)

Odpady biodegradowalne
(worek brązowy)

Popiół

Michałów Rudnicki, Witkowice, 18.12.2018 03.12.2018
Chorzenice, Nieznanice, 18.12.2018 31.12.2018
Adamów  (oprócz ul. Rycerska nr 19, 21, 23), 19.12.2018 04.12.2018
Huby, 19.12.2018 04.12.2018
Bartkowice, Michałów Kłomnicki, Kłomnice: ul. Dworska, Bartkowicka, 19.12.2018 04.12.2018
Garnek,  Kuźnica,
19.12.2018
18.12.2018
Adamów ul. Rycerska nr 19, 21, 23, Rzerzęczyce: ul. Bagnista, Brzozowa, Mstowska, Ogrodowa, Polna, Słoneczna, Witkowska, Wolności, Zachodnia, 20.12.2018 04.12.2018
Niwki, Przybyłów, 20.12.2018 04.12.2018
Karczewice, Pacierzów,
20.12.2018
19.12.2018
Rzerzęczyce: ul. Bugaj, Kolejowa, Leśna, Skrzydlowska, Spacerowa, Stawowa, Szkolna,
21.12.2018
05.12.2018
Konary, Lipicze, Jamrozowizna
21.12.2018
20.12.2018
Skrzydlów
27.12.2018
06.12.2018
Śliwaków,  Zawada,  Zberezka
27.12.2018
27.12.2018
Chmielarze, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie
28.12.2018
06.12.2018
Zdrowa, Janaszów Kłomnice: ul. Księża, Janaszowska, Krótka, Zielona, Sądowa, Targowa 28.12.2018 27.12.2018
Kłomnice: ul. Gwiezdna, Księżycowa, Nieznanicka, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska, Pocztowa Pustkowie Kłomnickie 31.12.2018 28.12.2018
Kłomnice: ul. Częstochowska, Dworcowa, Kolejowa, Parkowa, Projektowana, Brzozowa, Strażacka, Wesoła,  Zachodnia, Leśna, Łąkowa, Południowa, Wrzosowa 31.12.2018 06.12.2018