Odbiór odpadów komunalnych

Jak segregować odpady komunalne?

Uprzejmie przypominamy mieszkańcom o konieczności prawidłowej segregacji oddawanych odpadów komunalnych według przyjętych w Gminie Kłomnice zasad:

  • frakcje metalu, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych do worka koloru żółtego
  • frakcja papieru do worka koloru niebieskiego
  • odpady biodegradowalne do worka koloru brązowego
  • szkło do pojemnika na szkło
  • popiół do pojemnika na popiół
  • odpady zmieszane do pojemnika na odpady zmieszane

Oddawanie źle posegregowanych odpadów komunalnych skutkować może ich nieodebraniem w terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłomnice.