Odbiór odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów - styczeń 2019 r.

Przedstawiamy informację o terminach odbioru odpadów w miesiącu: styczeń 2019 r.

Obręb

 Odpady zmieszane

 Papier
(worek niebieski)

 Metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
(worek żółty)

Odpady biodegradowalne
(worek brązowy)

Szkło

 Popiół

Chorzenice, Nieznanice 18.01.2019 18.01.2019 28.01.2019
Garnek, Kuźnica 21.01.2019 21.01.2019 18.01.2019
Karczewice, Pacierzów 22.01.2019 22.01.2019 21.01.2019
Konary, Lipicze, Jamrozowizna 23.01.2019 23.01.2019 22.01.2019
Michałów Rudnicki, Witkowice 23.01.2019 09.01.2019 02.01.2019
Śliwaków, Zawada, Zberezka 24.01.2019 24.01.2019 23.01.2019
Bartkowice, Michałów Kłomnicki, Kłomnice ul. Dworska, Bartkowicka 24.01.2019 10.01.2019 04.01.2019
Adamów (oprócz ul. Rycerska nr 19,21,23), 24.01.2019 10.01.2019 04.01.2019
Huby 24.01.2019 09.01.2019 04.01.2019
Niwki, Przybyłów 25.01.2019 09.01.2019 07.01.2019
Adamów ul. Rycerska nr 19,21,23 Rzerzęczyce: ul. Bagnista, Brzozowa, Mstowska, Ogrodowa, Polna, Słoneczna, Witkowska, Wolności, Zachodnia 25.01.2019 10.01.2019 07.01.2019
Zdrowa, Janaszów, Kłomnice: ul. Księża, Janaszowska, Krótka, Zielona,  Sądowa, Targowa 25.01.2019 25.01.2019 24.01.2019
Kłomnice: ul. Gwiezdna, Księżycowa, Nieznanicka, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska,  Pocztowa Pustkowie Kłomnickie 28.01.2019 28.01.2019 25.01.2019
Rzerzęczyce: ul. Bugaj, Kolejowa, Leśna, Skrzydlowska, Spacerowa, Stawowa, Szkolna 28.01.2019 10.01.2019 08.01.2019
Skrzydlów 29.01.2019 09.01.2019 08.01.2019
Chmielarze, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie 30.01.2019 09.01.2019 09.01.2019
Kłomnice: ul. Częstochowska, Dworcowa, Kolejowa, Parkowa, Projektowana, Brzozowa,  Strażacka, Wesoła, Zachodnia, Leśna, Łąkowa, Południowa, Wrzosowa 31.01.2019 10.01.2019 09.01.2019