Organizacje pozarządowe

Powołanie komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym w Sołectwach Gminy Kłomnice w 2019 roku.