Organizacje pozarządowe

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków w Konkursie Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2020 w ramach Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.