Organizacje pozarządowe

Fundusz Pomocowy 2020 - Otwarty konkurs grantowy 2021

Fundacja Edukacja dla Demokracji w konkursie wyłoni najlepsze projekty wspierające inicjatyw obywatelskie podejmowane na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.