Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2018

Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.04.2018 r.
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym 
w Sołectwach Gminy Kłomnice w 2018 roku.
  
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2237 ze zm.),
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1.   W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym 
w Sołectwach Gminy Kłomnice w 2018 roku udziela się oferentom dotacji w następującej wysokości:
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Tytuł Projektu
Kwota dotacji w roku 2018
1.     Ochotnicza Straż Pożarna w Nieznanicach Życie bez nałogów!
3 000 zł
2.     Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach Stop dla używek!
3 000 zł
3.     Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży w Katowicach Cykl turniejów sportowych dla młodzieży wiejskiej Powiatu Częstochowskiego
2 000 zł
4.     Ochotnicza Straż Pożarna Chorzenice - Witkowice Zapraszamy do OSP Chorzenice - Witkowice
3 000 zł
5.     Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzydlowie Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Kłomnice w 2018 roku
3 000 zł
6.     Ochotnicza Straż Pożarna w Konarach Nie pij. Nie pal. Zwiedzaj.
3 000 zł
7.     Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska – Hufiec Częstochowa Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj.
1 000 zł
8.     Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” Rzerzęczyce Przeciwdziałania uzależnieniom patologiom społecznym oraz zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom
12 000 zł
9.     Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice - Garnek Wspólny wyjazd jako sposób na integrację i aktywizację oraz działanie promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu wśród członków OSP Karczewice-Garnek
3 000 zł
10. Klub Sportowy Warta Zawada Grasz, ćwiczysz, wtedy alkohol dla Ciebie się nie liczy!!!
10 000 zł
11. Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Otwórzmy serca dla dzieci” Stop nałogom.
1 500 zł
12. Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z Naturą „GRUSZKA” Rzerzęczyce Wędkarstwo – element profilaktyki przeciw uzależnieniom
2 000 zł
13. Ochotnicza Straż Pożarna w Pacierzowie Służba dla innych sposobem na życie.
3 000 zł
14. Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu” NIE- dla alkoholu i narkotyków. TAK – dla piłki nożnej.
3 000 zł
15. Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice STOP używkom i uzależnieniom!
3 000 zł
16. Klub Sportowy „METAL” Rzeki Wielkie Sport Przeciwko Uzależnieniom.
5 000 zł
17. Gminny Ludowy klub Sportowy Gmina Kłomnice Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym sołectwa Gminy Kłomnice 2018 r.
15 000 zł
18. Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej Zdrowo Spędzony czas.
3 000 zł
19. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej Świetlica NASZA PRZYSTAŃ I OCHRONKA zapraszają
18 000 zł
20. Akademia Sportu, walki i Sprawności Zdrowo i sportowo żyje bo nie piję
3 000 zł
21.  Ochotnicza Straż Pożarna w Rzerzęczycach Wspólny wyjazd jako sposób na integrację i aktywizację oraz działanie promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu wśród członków OSP Rzerzęczyce
3 000 zł
22. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice Zawsze FAIR PLAY
8 500 zł
23. Polski Związek Miłośników Psa Użytkowego Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci młodzieży w sołectwach gminy Kłomnice
3 000 zł
 
2.   Warunkiem przekazania dotacji podmiotowi na realizację zadań publicznych w Gminie Kłomnice w 2018 r jest złożenie uaktualnionego harmonogramu i kosztorysu dostosowanego do wysokości przyznanej dotacji z oraz podpisanie umowy.
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.