Komunikaty

Klub Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Na terenie naszej gminy, w miejscowości Zawada, od 2 stycznia 2023 r. rozpoczęła działalność nowa placówka terapeutyczna - Klub Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Celem funkcjonowania klubu jest integracja społeczna, rozwijanie zainteresowań, pomoc w twórczym wypełnianiu czasu wolnego mieszkańcom gminy Kłomnice z zaburzeniami psychicznymi – chorobą psychiczną lub niepełnosprawnością intelektualną z dokumentem diagnozy od lekarza psychiatry lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Ważnym elementem w pracy tej placówki jest integracja w./w osób ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację.

Na terenie ośrodka organizowane będą zajęcia o charakterze terapeutycznym, integracyjnym, wspierającym i edukacyjnym uczestników. Klub w ramach swojej pracy będzie realizować działania w zakresie wsparcia i poradnictwa psychologicznego dla uczestników klubu i ich rodzin,oprócz tego będą odbywały się zajęcia z zakresu trening umiejętności społecznych, treningu kulinarnego, terapii zajęciowej oraz będą organizowane różnorodne zajęcia świetlicowe dostosowane do możliwości i potrzeb uczestników.

Udział w zajęciach klubowych jest nieodpłatny.

Klub jest przeznaczony na 15 uczestników.

Chętne osoby proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Kłomnice, celem wypełnienia deklaracji członkowskiej.

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja -Klub.doc)Deklaracja -Klub.doc[ ]56 kB