Komunikaty

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kłomnice

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kłomnice dostępne są linkiem:

https://www.bip.klomnice.pl/index.php?job=wiad&idg=4&id=747&x=114&y=112&z=&n_id=7821