Rolnictwo

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

Szkolenie

Szkolenie dla hodowców Trzody Chlewnej!

Powiatowy lekarz weterynarii w Częstochowie we współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz Urzędem Gminy w Kłomnicach

organizuje szkolenie dla hodowców trzody chlewnej w związku z wprowadzeniem 1 marca 2018 r. dodatkowych zasad bioasekuracji oraz kontroli z tym związanych - "Rozporządzenie MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń".

Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Kłomnice w sali sesyjnej ul. Strażacka 20, Kłomnice

14 marca 2018 o godz. 10.00!

Szkolenie!

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa