Menu

Rolnictwo

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informuje, że z dniem 6 kwietnia 2017 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722), uchylające poprzednie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091).

Rolniku: skorzystaj z turnusów rehabilitacyjnych i polisy ubezpieczenia przeznaczonych dla dzieci!  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje podczas letnich wakacji w 2017 roku turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, które mają wady postawy i schorzenia układu ruchu lub układu oddechowego. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do 5 maja.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informuje, że w związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wysoce zjadliwej grypy ptasiej na podstawie § 1ust. l pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2091) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, obowiązuje nakaz zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

© 2018 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu