Menu

Wiadomości oświatowe

Projekty językowe w Szkole Podstawowej w Kłomnicach

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kłomnicach w bieżącym roku szkolnym wzięli udział w projektach PenfriendseTwinning.

Penfriends to projekt wspierany przez Cambridge English Language Assessment - jest to część uniwersytetu w Cambridge, która pomaga w rozwijaniu umiejętności językowych oraz potwierdza je poprzez przyznawanie międzynarodowych certyfikatów. Projekt polega na wymianie korespondencji z uczniami z całego świata, dla których język angielski jest językiem obcym. Pozwala to doskonalić sprawności językowe, poznać nową kulturę i zwyczaje, a także zaprzyjaźnić się ze swoimi zagranicznymi rówieśnikami. Uczniowie  ze szkoły w Kłomnicach już od kilku lat biorą udział w projekcie i korespondowali z dziećmi ze Słowacji, Hiszpanii, Rosji i Rumunii, co pozwoliło im wykorzystać umiejętności językowe w praktyce. W tym roku szkolnym klasy drugie, trzecia i czwarta przygotowały listy, karty bożonarodzeniowe i wielkanocne z życzeniami w języku angielskim, które zostały wysłane do zaprzyjaźnionych szkół: rumuńskiej i słowackiej. Do szkoły w Kłomnicach również przyszły wyczekiwane listy i karty. Rumuńscy uczniowie przysłali też wiosenne życzenia, specjalne kokardki i zawieszki, co miało związek z obchodami Święta Wiosny w Rumunii dnia 1 marca (Martisor).

Grupa uczniów z klasy 4a wzięła udział w projekcie Stay Earthy w ramach programu eTwinning, w którym uczniowie i nauczyciele wykorzystują internet we współpracy ponad granicami. Celem projektu było pokazanie w jaki sposób chronimy środowisko. Szkoły biorące w nim udział miały za zadanie przygotować strony w formie komiksu w języku angielskim o tematyce związanej z ochroną środowiska. Z przygotowanych stron powstała książeczka elektroniczna, która została umieszczona na platformie eTwinning. W projekcie wzięły udział szkoły z trzech państw: Słowacji, Belgii i Polski. Przygotowane prace wszyscy uczniowie mogli oglądać na wirtualnej tablicy Padlet i ulubione oznaczyć serduszkiem. Współpraca ze szkołami została rozpoczęta w trakcie seminarium kontaktowego eTwinning w Bratysławie, w którym uczestniczyłam w kwietniu. Udział w projekcie był ciekawym doświadczeniem i motywował do nauki języka.

© 2018 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu