Menu

Wiadomości oświatowe

Poprzednie zdjęcie Następne zdjęcie

Naród, który traci pamięć, traci sumienie

Jednym z czterech kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018/2019

jest 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów (pozostałe to: wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego – kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów, kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami –  rozwój doradztwa zawodowego, rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli –  bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci).

W ramach wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zawadzie zorganizowała szkolne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Dzień Zwycięstwa?

Czy Dzień Fałszu, lub Dzień Zdrady?

Podły układ świętują parady!

A my wciąż szukamy grobów tych wyklętych!

Nieugiętych, rozstrzelanych – Naszych Świętych!   (M. Gajowniczek)

1.03.2019r. społeczność szkolna oddała hołd żołnierzom podziemia antykomunistycznego, którzy przeciwstawili się zbrojnie sowietyzacji Polski. Na dolnym korytarzu wykonaliśmy wystawkę poświęconą żołnierzom, którzy zostali skazani przez władzę na śmierć… na zapomnienie.

Uczniowie przedstawili najważniejsze informacje o historii Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pełni zadumy stanęliśmy do uroczystego Apelu ku czci naszych lokalnych bohaterów.

W tym dniu uczniowie kl. VI-VII i kl. III gimnazjum na czele z Panem Dyrektorem Marianem Szyszką oraz nauczycielami – Bogumiłą Woldan, Bogusławą Woldan, Walentyną Wilk, Arkadiuszem Sitkiem wraz z władzami Gminy Kłomnice oddali hołd bohaterom. Zapalili znicze i złożyli kwiaty na grobach: Jacka Drożdża, Władysława Woldana, Józefa Piecha, Stanisława Dąbrowskiego, a także na symbolicznym grobie Lecha Rajchla.

W związku z Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką (24.03.2019r.) na dolnym korytarzu szkoły można obejrzeć okolicznościową wystawę pod hasłem Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Umieściliśmy na niej historię rodziny Ulmów z Markowej (na Podkarpaciu), zamordowanych przez Niemców 24 marca 1944r. Właśnie mija 75. rocznica tragicznych wydarzeń, kiedy to życie stracili Józef Ulma, jego ciężarna żona Wiktoria, ich sześcioro małych dzieci, a także ośmioro ukrywanych przez bohaterską rodzinę Żydów. Na wystawie znalazły się też informacje o polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata (o osobach, które otrzymały najwyższe izrealskie odznaczenie, przyznane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie).

Poprzez tę wystawę chcemy oddać cześć Polakom, którzy w nieludzkich czasach wznieśli się na wyżyny człowieczeństwa. Są dla nas niedoścignionym wzorem. Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami.

Podczas 67. posiedzenia posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2019 roku. Uhonorowani w ten sposób zostali: Gustaw Herling-Grudziński, Anna Walentynowicz, Stanisław Moniuszko, a także wydarzenia: Unia Lubelska i Powstania Śląskie. By przybliżyć sylwetki wyróżnionych postaci i przypomnieć doniosłe wydarzenia historyczne, wykonaliśmy gazetki klasowe oraz gazetkę na dolnym korytarzu szkoły.

Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów w Zawadzie traktujemy priorytetowo. O działaniach podejmowanych przez szkołę w tym zakresie poinformowaliśmy rodziców na zebraniu ogólnym 20.03.2019r. Poznając historię swej Ojczyzny, uczymy się szacunku do niej i miłości. Pamiętamy słowa Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II:

 „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji,/ języka czy samego krajobrazu ojczystego./ Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu (...)”.

© 2018 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu