Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice informuje, że sześć placówek oświatowych za pośrednictwem Wójta Gminy złożyło wnioski o doposażenie bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Słowa kluczowe: ,