Kultura

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłomnicach był tematem dzisiejszego spotkania wójta Gminy Kłomnice Piotra Juszczyka z liderami środowiska kłomnickich seniorów. Podczas spotkania omówiono projekt dotyczący Uniwersytetu wspólnego autorstwa Fundacji na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice i Gminnego Ośrodka Kultury, który otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych.

W ramach UTW zostanie zorganizowany cykl wykładów poświęconych zdrowiu, bezpieczeństwu, prawom seniora, kulturze i historii. Uzupełnieniem oferty Uniwersytetu będą praktyczne warsztaty rękodzieła, zajęcia folklorystyczne, taneczne i nordic walking oraz 3 wycieczki.

"Zadaniem Kłomnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest rozwijanie zainteresowań i integracja środowiska kłomnickich seniorów, które aktywnie i tak licznie działa na terenie naszej gminy" - podkreślił podczas spotkania wójt Piotr Juszczyk.

Inaugurację Uniwersytetu zaplanowano w pierwszym tygodniu kwietnia. Bliższe informacje związane z programem i harmonogramem zajęć dostępne są w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach tel. 34 3281143.

Słowa kluczowe: