Wiadomości dotyczące gminy Kłomnice

I Sesja Rady Gminy Kłomnice Kadencji 2018-2023 r.– 21.11.2018 r.

I Sesja Rady Gminy Kłomnice Kadencji 2018-2023 r.– 21.11.2018 r.

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Częstochowie w dniu 21 listopada 2018  odbyła się I Sesja Rady Gminy Kłomnice kadencji 2019-2023, którą otworzył Radny Senior Pan Włodzimierz Kopka.

Na wstępie obrad Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej p. Krzysztof Wójcik przedstawił sprawozdanie z wyborów, które odbyły się w dniu 21 października 2018 r. Po odczytaniu nastąpiło wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym oraz nowo wybranemu wójtowi p. Piotrowi Juszczykowi.

Kolejnym punktem obrad było złożenie uroczystego ślubowania przez radnych oraz wójta.

W dalszej części posiedzenia w głosowaniu tajnym wybrano Przewodniczącego Rady Gminy

Kłomnice, którym został p. Bartłomiej Żurek  i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kłomnice, którym został p. Kazimierz Wilkoszewski.

Ostatnim punktem obrad było podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia Wójta Gminy Kłomnice, którą Rada przyjęła jednogłośnie.

Wykaz nowo wybranych radnych - kadencja  2019-2023

1.      Bartnik Tomasz

2.      Derda Adam

3.     Igielski Tomasz

4.      Kopka Włodzimierz

5.      Kowalik Paweł

6.      Koza Anna

7.      Koza Józef

8.      Kusztal Wanda

9.      Łapeta Jarosław

10.  Nalewajka Małgorzata

11.  Szymczak Marek

12.  Szymczyk Wojciech

13.  Wilk Andrzej

14.  Wilkoszewski Kazimierz

15.  Żurek Bartłomiej

Nadmieniam, że obrady Rady Gminy Kłomnice będą transmitowane na żywo na stronie www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl.

Słowa kluczowe: